Naše služby

Velmi rádi Vám pomůžeme ve všech těchto oblastech práva.

Vymáhání pohledávek

Dluží Vám někdo peníze? Jednoduše se obraťte na nás.

Díky dlouholeté praxi v oblasti vymáhání pohledávek pro soukromé subjekty i velké korporace Vám rádi pomůžeme získat Vaše peníze zpět.

 • analýza pohledávky
 • lustrace dlužníka
 • jednání s dlužníkem
 • mimosoudní vyrovnání
 • sjednání splátkového kalendáře s dlužníkem
 • předžalobní upomínky
 • kompletní soudní vymáhání (převzetí, zastoupení, žaloba)
 • zajištení a kontrola průběhu exekučního řízení

Občanské právo

Maximálně využívejte svá občanská práva s naší pomocí.

Stojíme při Vás ve všech právních situacích v rámci tohoto odvětví, které Vás mohou potkat s druhými v průběhu celého života.

 • zpracování veškerých smluv (kupní, nájemní, o dílo, darovací, ..)
 • veškerá podání k soudu (žaloby, návrhy na vydání platebního rozkazu, ..)
 • kompletní zastupování v občanském soudním řízení
 • exekuce a výkon rozhodnutí
 • ochrana osobnosti a soukromí
 • náhrada škody
 • odpovědnost za vady a reklamace

Rodinné právo

Pomůžeme Vám s rodinným právem ve všech oblastech.

Zastupování v řízení o rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, popření nebo naopak určení otcovství, to vše jsou možné životní momenty, které s námi snadno překonáte.

 • předmanželské smlouvy, smlouvy o úpravě SJM
 • zastupování v řízení o rozvodu
 • vypořádání SJM
 • veškeré formy výživného
 • nároky neprovdaných matek a dětí vůči otci dítěte
 • svěření nezletilých dětí do péče
 • mimosoudní a soudní určení otcovství / popření otcovství
 • dědické řízení

Trestní právo

Chraňte sebe i své nejbližší před následky trestné činnosti.

Poradíme Vám co dělat, nebo Vás rovnou zastoupíme v trestním řízení na straně obviněného, obžalovaného, odsouzeného, tak samozřejmě na straně poškozeného.

 • právní poradenství a obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení a vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem v tzv. adhezním řízení
 • zastupování zúčastněných osob v trestním řízení

Správní právo

Jednání se správními orgány se nebojíme, nechte to na nás.

Zabavili Vám řidičský průkaz, hrozí Vám pokuta nebo se Vám jen nechce jednat s úřady? Nechte se zastoupit ve správním řízení.

 • zastupování před správními orgány (policie, celní, katastrální, stavební, živnostenské úřady, sociální věci, ..)
 • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech
 • řízení ve věcech převodu nemovitostí a stavebního povolení

Obchodní právo

Obchodní společnosti, insolvence, fúze, akvizice, kapitálové trhy, …

Chcete si založit obchodní společnost nebo jen dále rozvíjet své podnikání? Neváhejte nás kontaktovat.

 • smluvní a závazkové vztahy
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • zápisy, změny a výmazy v obchodním rejstříku
 • fúze a akvizice obchodních společností
 • insolvenční právo (návrhy, přihláška pohledávky, oddlužení)

Pracovní právo

Hledáte radu v rámci pracovního poměru? Kontaktujte nás.

Nabízíme komplexní řešení pracovněprávních vztahů jak z pohledu zaměstnance tak zaměstnavatele.

 • právní služby při vzniku, změně a zániku pracovního poměru (pracovní smlouvy, výpovědi, náhrada škody, ..)
 • dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • pracovněprávní dokumenty

Další služby

Advokátní úschovy, ověřování podpisů, opatrovnictví, …

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím nezávazné objednávky, rádi Vám pomůžeme.

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • opatrovnictví
 • zajištění znaleckých posudků
 • sepisování listin
 • zpracování právních rozborů